Seminar Camp je intenzivni program oblikovan za starejšo starostno skupino in je aktivno voden s strani udeležencev. Spodbuja se jih k odkrivanju in oblikovanju mnenja o posameznih mednarodnih in medkulturnih zadevah ter k razreševanju problemov. Seminar Camp želi pospešiti zanimanje za svet kot celoto in razviti smisel za odgovornost za njegovo mirno preživetje. Vse aktivnosti potekajo v angleškem jeziku ali drugih skupnih jezikih, ki jih govorijo udeleženci.

Trajanje 21 dni

Starostna omejitev 17–18 let, dopolnjenih do 31. avgusta leta, ko poteka kamp

Velikost skupine 30 udeležencev in 5 članov mednarodnega osebja

Cilji programa

  • Spodbujanje udeležencem, naj odkrijejo in oblikujejo svoja mnenja o mednarodnih in medkulturnih problemih,
  • učenje udeležencev, da sprejmejo konflikte kot del vsakdanjega življenja in da se jih naučijo reševati brez nasilja,
  • odraščanje udeležencev skozi sprejemanje odgovornosti v vsakdanjem življenju in sprejemanje odgovornosti za svoje odločitve in dejanja itd.

 

17-18 let

  • 1 punca in 1 fant
  • potujeta sama