CISV je organizacija, ki želi narediti pozitiven vpliv na svet. Kaj pravzaprav je izobraževanje o miru? Izobraževanje o miru se osredotoča na lokalna in globalna vprašanja in priznava, da lahko mir pomeni veliko več kot le odsotnost vojne. Je način izobraževanja o vprašanjih, ki so glavni vzrok socialne nepravičnosti in sporov. Namen tega načina izobraževanja je razvijanje odnosa oz. pogleda, sposobnosti in znanja, ki jih potrebujemo za pozitivno spremembo. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da pomaga posamezniku postati aktivni državljan sveta. Izobraževanje o miru nam pomaga razumeti:
  • lastno identiteto v lokalni in svetovni skupnosti,
  • temeljne človekove pravice ter oblike izkoriščanja in nepravičnosti,
  • konflikte in to, kako jih je mogoče povzročiti, preprečiti in razrešiti,
  • trajnostne rešitve za okoljska vprašanja.

CISV pozna 4 vsebinska področja izobraževanja o miru, o katerih se pogovarjamo tekom programov in aktivnosti:

RAZNOLIKOST

Na tem področju se raziskuje identiteta posameznika, nato pa se posameznika napoti, da razmisli in postavi samega sebe znotraj širše skupnosti.

ČLOVEKOVE PRAVICE

Razmišljamo o tem, kako zelo človekove pravice vplivajo na vse vidike našega življenja in o tem, da lahko kršitve človekovih pravic privedejo do velikih težav, kot na primer revščina, nasilje in brezpravje.

SPOR IN REŠITEV

Naučimo se, kako lahko konflikti nastanejo namenoma ali kako drugače, in kako pomembno je, da se spore rešuje na miren način.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Naučimo se integriranih načinov  za spodbujanje gospodarske in socialne blaginje, hkrati pa varovanja okolja z odgovorno rabo naravnih virov.

Več o tem lahko preberete v dokumentu Passport, ki je priročen povzetek našega pristopa k izobraževanju o miru.