Kaj je JB?

Junior Branch je del organizacije, ki deluje predvsem na lokalni ravni in ga vodijo mladi člani CISV-ja – stari med 15 in 25 let, ki razvijajo medkulturne in vodstvene sposobnosti z vodenjem in sodelovanjem pri izobraževalnih aktivnostih. Namen JB-ja je s svojimi aktivnostmi pripraviti posameznike, da postanejo aktivni člani družbe.

Člani JB-ja pogosto prevzemajo aktivno vlogo v vodenju in upravljanju CISV-ja. Preko svojih nacionalnih in mednarodnih povezav, JB-jevci organizirajo svoje regionalne in mednarodne aktivnosti in dogodke, ki temeljijo na 4 področjih izobraževanja (4 areas of education) – človekove pravice, raznolikost, reševanje sporov in trajnostni razvoj.

 

JB Slovenija redno organizira in vodi mesečne aktivnosti z različnimi tematikami. Ob tem pa člani poskrbimo, da tudi našim najmlajšim članom ni dolgčas.

National Junior Representative (NJR) ali predstavnik JB

JB ima dva NJR-ja, mlajšega in starejšega (junior in senior) predstavnika. Mlajši nudi starejšemu pomoč pri izvajanju nalog in ga po potrebi nadomešča. Njuna naloga je vodenje nacionalnega JBja (sestanki, aktivnosti, programi, …), povezovanje podmladka z ostalim delom organizacije CISV, seznanjanje JB z relevantnimi tematikami na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Aktivno sodelujeta tudi na letnem srečanju na evropski ravni (EJBM) in mednarodni ravni (IJBC), kjer se zberejo aktivni člani in NJR-ji držav članic in govorijo o aktivni tematiki v svojih lokalnih JB-jih.

Trenutna predstavnika

Starejši NJR    Eva Gabrijelčič   eva.gabrijelcic@si.cisv.org

Mlajši NJR       Erazem Skuk    erazem.skuk@si.cisv.org

Cilji in namen Junior Branch

  • Organizacija lastnih programov in aktivnosti,
  • dejavnosti na lokalni ravni,
  • razvijanje medkulturnih spretnosti skozi izobraževalne in družabne aktivnosti,
  • aktivna vloga v CISV organizaciji,
  • sodelovanje s podobno mislečimi organizacijami,
  • graditi skupnost v kateri se člani počutijo del nje in sodelujejo pri odločanju,
  • izobraževanje na podlagi lastnih izkušenj,
  • biti sila, ki spodbuja kritično razmišljanje in poskuša poiskati kreativne rešitve,
  • vzpodbuda k prevzemanju administrativnih odgovornosti in samoupravi.

Mednarodno

JB je mednarodno zelo aktiven tudi med letom ter prireja razne vikend kampe v različnih državah. Veliko članov se udeleži teh srečanj in tako spoznava nove ljudi in vidi stare prijatelje.

Centralna in vzhodna Evropa Evropa Svet
Go East European JB Meeting International JB Conference
Nemčija (Hamburg): 3.3. – 6.3.2023 Portugalska (Lizbona): 4.4. – 9.4.2023 nov datum bo znan kmalu!

 

Za več informacij obiščite mednarodno spletno stran http://www.ijb.cisv.org.

   
In order to inspire critical thinking and peaceful actions as well as to put a smile on (y)our face we share ideas and motivate to make a local impact