IPP je projekt, ki je zasnovan v povezavi z lokalnim okoljem in skupnostjo. V sodelovanju z lokalnimi organizacijami, skupina prostovoljcev iz vsaj štirih različnih držav sodeluje in dela na projektu v lokalni skupnosti, kot je npr. boj proti uničevanju okolja, nudenje podpore priseljencem…

Trajanje 14–23 dni

Starostna omejitev 19 let ali več

Velikost skupine približno 25 udeležencev vključno z osebjem projekta (staff)

Cilji programa

  • Spodbujanje udeležencev, da odkrijejo in oblikujejo svoja mnenja problematiki iz lokalnega okolja,
  • učenje iz lastnih izkušenj,
  • sprejemanje odgovornosti v vsakdanjem življenju in sprejemanje odgovornosti za svoje odločitve in dejanja,
  • povezovanje z okoljem,
  • razvijanje lastnih spretnosti, sposobnosti in pridobivanje znanja.
19+ let

  • 1 udeleženec
  • potuje sam