Novice

Kontakt

Za splošna vprašanja se obrnite na slovenia@cisv.org

 

CISV Slovenija

CISV Slovenija je del CISV International postal leta 1999, ko se je prva delegacija udeležila Village-a v Italiji. Že istega leta smo gostili tudi prvi mednarodni program, Interchange z Brazilijo. V 17-ih letih delovanja je CISV Slovenija napredovala in postala polnopravna članica, tako imenovan National Assotiation. Pohvalimo se lahko, da so se člani od ustanovitve udeležili 24 Village-ov, 13 Summer Campov/Step Up-ov, 14 Seminar Campov, 26 Youth Meetingov, gostili pa smo 13 Interchange-ov (podatki iz leta 2016). Pomemben podatek pa je tudi, da smo od leta 2009 do 2016 gostili kar 4 kampe in RTF (Regional Training Forum).

  • Nudimo znanje, informacije in možnost razvoja na univerzalnih temeljih, spodbujamo mednarodno komunikacijo in mirno reševanje sporov,
  • Pospešujemo in vzpodbujamo ljudi, da prevzamejo odgovornost za lastna dejanja,
  • Pospešujejm v osebah zmožnost jasnih odločitev,
  • Pospešujemo in vzpodbujamo sodelovanje vseh, ki sodelujejo v krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnostih,
  • Pomagamo pri vzgoji in oblikovanju zrelih in osveščenih državljanov sveta,
  • Vzpodbujamo sodelovanje v mednarodnih aktivnostih za mir v svetu.

 

fb