Novice

Kontakt

Za splošna vprašanja se obrnite na slovenia@cisv.org

 

Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: 19.5.2011
Naročnik: Cisv Slovenija
Priprava gradiva: Cisv Slovenija
 

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Tiva Turk
Grafična podoba: Dejan Šuc
Programiranje: Marjan Štekar, Damjan Mozetič, Tiva Turk, Tomi Troha
Uporabniška podpora: Tiva Turk
 

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

 

fb