Novice

Kontakt

Za splošna vprašanja se obrnite na slovenia@cisv.org

 

Seminar camp

Opis: Seminar Camp je intenzivni program oblikovan za starejšo starostno skupino in je aktivno voden s strani udeležencev. Spodbuja se jih k odkrivanju in oblikovanju mnenja o posameznih mednarodnih in medkulturnih zadevah ter k razreševanju problemov. Seminar Camp želi pospešiti zanimanje za svet kot celoto in razviti smisel za odgovornost za njegovo mirno preživetje. Vse aktivnosti potekajo v angleškem jeziku ali drugih skupnih jezikih, ki jih govorijo udeleženci.

Trajanje: 21 dni

Starostna omejitev: 17–18 let, dopolnjenih do 31. avgusta leta, ko poteka kamp
Velikost skupine: 30 udeležencev in 5 članov mednarodnega osebja

Cilji programa:

  • spodbujanje udeležencem, naj odkrijejo in oblikujejo svoja mnenja o mednarodnih in medkulturnih problemih,
  • učenje udeležencev, da sprejmejo konflikte kot del vsakdanjega življenja in da se jih naučijo reševati brez nasilja,
  • odraščanje udeležencev skozi sprejemanje odgovornosti v vsakdanjem življenju in sprejemanje odgovornosti za svoje odločitve in dejanja itd.
     
fb